ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമറ ഫോണായ Pixel-2 39,999/- രൂപക്ക് വാങ്ങാം..!

ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമറ ഫോണായ Pixel-2 ഏറ്റവും വിലക്കുറവിൽ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ നിന്നും വാങ്ങാം..! ഈ ഓഫർ നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് മാത്രമാണ്..! 64GB വേരിയന്റിന് 61,000/- രൂപയാണ് വില എന്നാൽ ഓഫർ പ്രമാണിച്ച് 11001/- രൂപ കുറച്ച് 49,999/- രൂപയ്ക്കു വാങ്ങാം, ഈ ഓഫറിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിന്റെ  Credit/Debit കാർഡോ ഉപയോഗിച്ച് ഓഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ 10,000/- രൂപ കൂടി കുറവിൽ 39,999/- രൂപക്കും വാങ്ങാം..! 70,000/- രൂപ വിലവരുന്ന 128GB വേരിയന്റ് മുകളിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച് 48,999/- രൂപക്കും വാങ്ങാം..!
  വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുക..!
ഓൺലൈൻ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർ വാട്സ്അപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടുക. +919035324258
  റിവ്യൂ കാണാനായി Comments